Educació en valors i Educació Emocional

Educació Socioemocional

Jornades d’Educació emocional  (PDF que explica el com sentim mestres, famílies i nens/es)

Educació en valors (Documental)

Inteligencia emocional en Japon (Vídeo que explica quin model educatiu es fa servir a Japó)

Eduard Punset y Elsa Punset- REDES: El aprendizaje social y emocional. Las habilidades para la vida (Vídeo)

Pautes entrevista famílies (Pautes per fer una entrevista amb famílies)

La Granja (Pàgina Web oficial)

Aprendre a gestionar les emocions (Vídeo REDES. Eduard i Elsa Punset)

Anuncios